I když oprava věže už začala, část peněz stále chybí. „Nápad na sbírku vzešel ze společné schůzky se starostou Drnovic," uvedl farář Michal Cvingráf. Opravu věže farnost plánovala přes deset let. Její stav se stále zhoršuje a situaci bylo potřeba řešit co nejdřív. „Začali jsme hledat způsoby, jak opravu vyřešit a kde na ni sehnat peníze. Velkou částkou přispěla farnost. Dále jsme získali půl milionu od krajského úřadu, stejnou částkou přispěla obec. Asi sto padesát tisíc nám věnoval fond pro obnovu památek. Na opravu stále chybělo přes tři sta tisíc. Proto je od začátku roku otevřeno několik sbírek, kam mohou lidé na opravu přispět," vysvětlil starosta Drnovic Petr Ducháček.

V obci uspořádali divadelní představení s dobrovolným vstupným, kde vybrali dvacet tisíc. Zájemci mají také možnost přispět na veřejný účet. „Do věci se zapojilo víc lidí a vznikl nápad na veřejnou sbírku. Členové Orla chodili se zapečetěnou kasičkou po obci a vybrali sedmdesát pět tisíc. Jsem rád, že lidem u nás není kostel lhostejný," dodal starosta.

KLÁRA GROMSZKÁ