Křtiny se letos soutěže zúčastní podruhé. „Na to, že jsme se minulý rok účastnili poprvé, jsme dopadli poměrně dobře. Vyhráli jsme duhovou stuhu a z Jihomoravského kraje jsme za to získali dvacet tisíc korun," uvedl Novotný.

Podstatnější než peníze podle něj je ocenění obce. „Nečekali jsme, že se napoprvé nějak umístíme. Je to pro Křtiny i dobrá propagace," podotkl Novotný.

Na příjezd komise se Křtinští musí náležitě připravit. „Představení obce komisi se zúčastní jak místní děti, tak senioři. Budeme mít připravenou prezentaci o Křtinách i o místních spolcích, o spolupráci se Školním lesním podnikem i místní mládeží a školou. Komisi po škole i provedeme," vysvětlil Novotný s tím, že přesné datum kdy hodnotitelská komise do Křtin přijede zatím nezná.

Druhou obcí, která bude letos v soutěži reprezentovat Blanensko jsou Petrovice. „Přihlásili jsme se už po páté. Letos chceme prezentovat především naši činnost v programu obnovy venkova. Do programu jsme byli zapojení od roku 1996 a letos toto období končí. Proto chceme v soutěži Vesnice roku představit co všechno jsme v tomto období udělali. A to jednak z pohledu investic, jednak z pohledu práce s mládeží, na které si velice zakládáme, a také představíme společenský život v obci," přiblížil starosta Petrovic Vladimír Paulík.

Zaujmout Petrovičtí komisi chtějí i novým asi půlhodinovým filmem o Petrovicích.

V minulých ročnících už Petrovičtí dosáhli i menších úspěchů. „Ocenění dostala naše knihovna a v loňském roce jsme dostali zelenou stuhu za květinovou výzdobu a veřejné prostranství," uvedl starosta Petrovic.

Předsedou letošní krajské komise je starosta Vavřince Miloslav Novotný. „Vyhlášení krajského kola bude dvacátého června ve Vavřinci. Za Jihomoravský kraj bude komise vybírat vítěze z patnácti přihlášených obcí," řekl Novotný.

Účastníků soutěže je za Blanensko oproti loňsku o dva méně. Minulý rok se kromě Křtin a Petrovic o titul Vesnice roku ucházely z Blanenska ještě Lipovec a Jedovnice. Letos se do soutěže nepřihlásili. „Soutěž nám přinesla cenné zkušenosti. Jaký byl pro nás celkový efekt soutěže, to budeme hodnotit až s odstupem," vysvětlil starosta Jedovnic Jaroslav Šíbl.

Z celé republiky se letos do soutěže přihlásilo celkem dvě stě sedmdesát obcí. Členové komisí je budou navštěvovat v květnu a červnu. „Obec, která v krajském kole získá takzvanou Zlatou stuhu, postoupí do celostátního kola. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace až ve výši jednoho milionu korun. Půl milionu je totiž za vítězství v krajském kole a půl milionu v celostátním," řekla tajemnice soutěže Miroslava Tichá.

Vyhlášení vítěze celostátního kola se uskuteční čtrnáctého září na Mezinárodním dětském folklorním festivalu s názvem Písní a tancem v Luhačovicích.