„Setkání se zúčastnily desítky kněží z celé Moravy. Kostel sv. Martina se kvůli tomu proměnil na zákristii. To vše kvůli takzvané primici, tedy první mši, kterou po svém vysvěcení na kněze samostatně sloužil blanenský rodák Martin Mokrý,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

„Martin je za posledních třicet let pátým knězem, který z blanenské farnosti vyšel. Stát se knězem je poměrně neobvyklý krok.Člověk musí mít velmi silnou motivaci, aby této službě zasvětil celý život,“ naznačil blanenský farář Jiří Kaňa.

Sedmadvacetiletý kněz Mokrý sloužil v uplynulém roce jako jáhen ve Znojmě. „Většina mých vrstevníků a kamarádů tomu nerozumí a nechápou, proč jsem se rozhodl stát knězem, ale většinou mě v tom i přes to podporují. Klíčové asi bylo, že jsem se ve svém životě potkal s dobrými kněžími, kteří se mi stali vzorem. Roli sehrálo také určité vnitřní napětí a přesvědčení, které příliš nelze popsat,“ vysvětlil Mokrý. „Jinak jsem ale, abych tak řekl, úplně normální. Dlouhé roky jsem byl skautem, mám rád přírodu, rád jezdím na kole,“ vyjmenoval své koníčky kněz.

„Po dokončení studií a vysvěcení na jáhna mě loni pan biskup poslal do farnosti do Znojma, teď půjdu do Hodonína. Moc to tam neznám, byl jsem tam asi dvakrát, ale letmo se znám s mým budoucím nadřízeným, panem děkanem Zouharem, který také pochází z Blanenska. Těším se,“ dodal Mokrý.