Ještě donedávna měla o část objektu zájem tamní organizace Paprsek, která poskytuje pobytové služby pro lidi se zdravotním postižením. Z plánů na vybudování chráněného bydlení ale nakonec sešlo. „Již jsme měli hotový i projekt. Jihomoravský kraj, který je naším zřizovatelem, ale rozhodl, že nebude investovat do majetku, který je města. Z majetkoprávního hlediska by byl odkup složitý. Měli jsme zájem jen o část objektu," uvedl ředitel Paprsku Jan Přichystal.

SHÁNĚNÍ PENĚZ

Organizace proto dala přednost dvěma nebo třem samostatným bytům pro své klienty, které nyní ve Velkých Opatovicích shání. „Kraj nám na ně pro příští rok přislíbil dotaci," upřesnil Přichystal.

Mezitím ale nevyužitá budova v centru města chátrá. Vedení města se chce pokusit sehnat na přestavbu vhodnou dotaci. „Bývalé učiliště je velké, Paprsek měl zájem jen o nepatrné procento z celé jeho kapacity. Bude sloužit pro sociální účely, například jako dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory. Kraji jsme se takto před časem zavázali, když na nás budovu bezplatně převedl. Sociální služby tam mají být nejméně dvacet let," uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Dříve žádosti o dotaci komplikovala skutečnost, že část objektu se nachází v záplavové zóně. Gerbrichová doplnila, že pokud se objeví nějaký investor, město je ochotné s ním jednat o možnostech využití.