Žluté kuřátko, malované vajíčko, sladký beránek, ale také největší křesťanský svátek. Toto vše se vztahuje k blížícím se Velikonocům. „Připomínají nám umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Právě vzkříšení, tedy doba ze soboty na neděli je vyvrcholením Velikonoc,“ uvedl Martin Kopecký, farář Církve československé husitské v Blansku. Ve velikonočním čase tedy do kostelů míří tisíce lidí.

V dřevěném kostelíku je na Zelený čtvrtek od půl šesté připraveno kromě svátosti pokání a společné zpovědi i umývání nohou. „Je to symbol služebnosti a vzpomenutí, jak Ježíš umýval nohy učedníkům, než s nimi zasedl k poslední večeři,“ sdělil Kopecký, který prozradil, že po bohoslužbě bude následovat pesachová večeře. „Pramení z židovské tradice a připomíná, jak byli Izraelité vysvobozeni z egyptského otroctví. Na večeři bude vedle tradičních vajíček a brambor i nekvašený chléb neboli macesy či karpas, tedy směsice hořkých bylin,“ dodal farář.

Chodit budou blanenští věřící i do kostela svatého Martina. Na Bílou sobotu se zde bude od jednadvaceti hodin slavit Ježíšovo vzkříšení a také žehnat voda.
K Velikonocům tradičně patří i mnoho výstav. Blanenská galerie ve společenské místnosti vystaví velikonoční předměty, doplněné ukázkami řemesel.

„Každý den budou dvě nebo tři ukázky. Představí se řezbář, různé techniky zdobení vajíček či jak se pletou pomlázky,“ sdělila Anežka Šrámková z galerie. Ve vstupních prostorách galerie bude také výstava nejlepších prací dětí ze soutěže O nejlepší design velikonočního vajíčka. „Přišlo nám kolem sto padesáti děl. Vystavena bude asi polovina vybraná komisí a ještě nějaké další zajímavé práce. Pro všechny vystavené mohou návštěvníci hlasovat, a bude pak zvolen nejhezčí divácký velikonoční design,“ řekla organizátorka výstavy Petra Herotová. Doplnila, že galerie bude otevřena každý den od deseti do sedmnácti hodin. Velikonoční kraslice, keramika či lidové zvyky budou v Blansku k vidění i v Galerii Ve Věži.

Velikonočně, ale i jarně se bude vystavovat na lysickém zámku, kde v sobotu od devíti hodin začne výstava Jaro na zámku anebo panstvo se nám vrátilo z jihu, kterou bude zahájena letošní návštěvnická sezóna.

„Nachystali jsme květinové dekorace doplněné velikonočními detaily a také zajímavé předměty z depozitářů,“ přiblížila Lenka Nečasová z lysického zámku.

Ve Veselici je na Velikonoce už pošesté připraven jarmark. V neděli od devíti hodin bude v areálu místní rozhledny trh nabízející regionální produkty a zpestřením budou i živá zvířata a vědomostní soutěž pro příchozí.