„Knihy pochází z výměnného fondu pověřené Městské knihovny Boskovice a pravidelně se budou obměňovat podle požadavků čtenářů. Časopisy dodala knihovna Letovice,“ uvedla vedoucí regionálního oddělení Městské knihovny Boskovice Helena Jalová. Knihovna se nachází v Obecní budově, která slouží také k setkávání místních spolků i k pořádání dalších akcí.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ