„Pstruhy jsme rozvezli po celé délce toku, který máme na starosti, tedy od jezu v Doubravici nad Svitavou až po jez na Klamovce v Blansku. Jde o úsek řeky dlouhý víc než dvanáct kilometrů,“ uvedl hospodář blanenského rybářského spolku Miroslav Odehnal.

Ve Svitavě ale letos přibyly i další druhy ryb. Již v březnu do řeky rybáři vysadili pstruhy potoční a kapry.