Kromě toho obec na místě vybuduje nové chodníky, které budou pro pěší bezpečnější. „Nové chodníky spolu s kanalizací nás vyjdou asi na pět milionů korun. Před pár dny jsme podali žádost o stavební povolení, to získáme snad na přelomu srpna a září. Poté zažádáme o dotaci,“ přiblížil starosta Vilémovic František Kala. Začátek stavby odhaduje na příští rok.