Podle Aleše Vrzaly, administrátora římskokatolické farnosti v Borotíně, pod kterou vanovický kostel spadá, se jedná o první větší opravu kostela od roku 1999. Rekonstrukce má několik částí. „Dělníci opraví zejména odvodnění objektu a elektroinstalaci. Dále v projektu počítáme s restaurováním gotické nástěnné malby a kamenných prvků presbytáře a restaurováním reliéfu svatého Václava v nice nad hlavním vstupem do kostela," vyjmenoval Vrzala.

Gotická nástěnná malba byla objevena při poslední rekonstrukci na konci dvacátého století, která obnášela hlavně opravu fasády kostela včetně věže a výměnu střechy na věži. „Když byla tehdy malba objevena, odborníci ji zrestaurovali. Stejně tak kamenné prvky. Pro uchování malby i kamenných prvků je však opětovné restaurování nutné," řekl dále Vrzala. Reliéf svatého Václava tehdy odborníci pouze zakryli. „Nyní jej čeká komplexní restaurátorský zásah," doplnil administrátor farnosti.

Kostel se po šestnácti letech dočká dalších oprav.

Ten předpokládá, že všechny práce budou hotové do poloviny letošního roku. Celkem budou stát přes šest set šedesát tisíc korun. Z toho více než půl milionu pokryje dotace z Programu rozvoje venkova.

Kostel svatého Václava je vzácnou připomínkou gotické architektury na Malé Hané. Podle některých zdrojů jádro stavby pochází ze třináctého, podle jiných z patnáctého století. Jasně gotická je klenba presbytáře a okna, uvnitř je také původní gotický svatostánek. Po požáru kostela v sedmnáctém století následovala jeho přestavba v barokním duchu do dnešní podoby.