Tříhodinový program je v režii nedávno založeného mladkovského sdružení Mlátek. To se v obci snaží rozpohybovat nejen kulturní dění. „Festival Mladkovské jaro je naší první větší akcí. V obci mělo ochotnické divadlo od dvacátých let minulého století tradici. Hrálo se tehdy v hostinci U Mazalů. Divadlo je o setkání místních lidí, společné zábavě a vzájemné komunikaci. Myslíme si, že je pro obec důležité něco takového zkusit zase obnovit," řekl předseda sdružení Ondřej Válka.

Sobotní divadelní představení se odehrají v prostorách bývalé školní třídy. Budova staré školy letos podle Války oslaví stoleté výročí. Hlavní část oslav tohoto jubilea je v Mladkově naplánována na jednatřicátého května. ⋌(jch)