Původní potrubí i směšovací nádrž z ocele už dělníci demontovali, nyní vše nahradí plast a na vodojem přibude zákaloměr. „Objekt navíc bude také napojen na vodárenský dispečink v Boskovicích, kam budou přenášena veškerá potřebná data. Při zakalení vody na některém z pramenů zdroje Gravitace tak problém včas zjistíme, odstavíme ho a zajistíme nátok pouze z kvalitního pramene," přiblížil výrobně-technický náměstek Vodárenské Pavel Mikulášek.

Napojení na dispečink také umožní rychle zjistit skrytou poruchu na vodovodní síti, čímž se zamezí ztrátám vody. Změny se dočká i chlorování vody. Nově řízené okamžitým průtokem vody nebude zbytečně vysoké, ale zůstane dostatečně účinné. Oprava přispěje i k lepšímu zabezpečení vodojemu, dispečink bude zaznamenávat i informace o vstupu do objektu.

Práce na vodojemu potrvají do druhé poloviny března. Budou stát milion tři sta tisíc korun. Do té doby místo odstaveného zdroje teče Sloupským voda z propojeného vodního zdroje Žďár.