Zájem rodičů o umístění dítěte právě do mateřské školy v Dolní Lhotě výrazně převýšil stávající kapacitu budovy. „Zápis se z technických důvodů uskutečnil v areálu Salmovy základní školy. Dostavilo se k němu sedmapadesát dětí. Proto jsme se rozhodli pro zásadní krok, který spočíval ve vytvoření úplně nové třídy," popsala Jaroslava Musilová z blanenského odboru školství.

Třída ve školce existovala do roku 1999. „Tehdy se vedení školky rozhodlo ji nahradit výdejnou jídel a družinou pro přilehlou základní školu. Teď se situace obrátila. Zrušili jsme jednu třídu ve škole a výdejnu s družinou přemístili tam," řekla Musilová.

Zastupitelstvo města myšlenku podpořilo na svém červnovém zasedání. V červenci pak pověření odborníci vypracovali projektovou dokumentaci. Následovaly samotné práce a stěhování, které oficiálně skončily dvacátého září. O týden později starosta města Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha novou třídu za účasti několika desítek lidí slavnostně otevřeli.

Musilová přiznala, že museli spěchat, aby dodrželi předem stanovené termíny. „Od začátku jsme věděli, že nástup dětí do třídy na začátku září není reálný. Je úspěch, že jsme všechno stihli tak, aby k nám mohly začít docházet od tohoto pondělí," nastínila žena z blanenského odboru školství.

Kapacita jedné třídy ve školce je podle ní pevně stanovená na pětadvacet míst. „Je proto logické, že ani tak jsme v žádném případě nemohli poptávku kompletně uspokojit. Ale jelikož drtivé většině dětí ještě nebyly ani čtyři roky, rodiče je samozřejmě mohou přihlásit opět v příštím roce," potvrdila Musilová.

Přestěhování, nový nábytek a veškeré práce stály zhruba dva a čtvrt milionu korun, které Blanenští zaplatili ze svého rozpočtu.