To, co je v obci potřeba opravit, vyplývalo postupně. Jako první byla nutná rekonstrukce opěrné zdi. „Je v havarijním stavu už asi dvanáct let. Pokaždé, když jsme ji chtěli opravit, jsme narazili na majetkové vztahy. Částečně se totiž dotýká pozemků, na kterých stojí vodní elektrárny, a nemohli jsme se domluvit s vlastníky. Nyní už ale máme naštěstí vše smluvně vyřešené," popsala vedoucí technicko-správního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Eva Zouharová.

Jak plynul čas, začaly podle ní volat po opravě i tři mosty v obci. Jeden se nachází u prodejny na návsi, další dva za železničním přejezdem směrem k Mladkovu. „Tam rozšíříme i chodníky a vjezdy pro auta. Chodníky upravíme i na celé křižovatce se Školní ulicí a u bývalého pohostinství," přiblížila Zouharová. Nakonec vyvstala i potřeba opravit silnici třetí třídy. „Je totiž značně opotřebovaná. Skalice je velmi frekventovaná, je to hlavní přestupní uzel pro vlaky a autobusy, denně jich tam projede několik desítek. Je to též průmyslová zóna a stojí tam silo pro obilí," zdůvodnila potřebu oprav Zouharová.

Celá akce přijde na čtyřiadvacet milionů korun. K tomu navíc až sedm milionů korun bude muset zaplatit obec ze svého rozpočtu. „Vezmeme si úvěr, bez něj se neobejdeme. Chceme opravit i kanalizaci, veřejné osvětlení a dát přeložky elektrického vedení do země. To je ale plánované až na rok 2016, tak se budeme domlouvat se společností E.On, abychom měli vše hotové při jednom," sdělil starosta Skalice nad Svitavou Petr Řezníček.

Skaličtí mají velké plány i s návsí, která se postupně změní k nepoznání. „Do té se ale pustíme až po rekonstrukci průtahu. Už jsme nechali zpracovat architektonickou studii. Kromě nových chodníků tam chceme mít parčík. Máme v úmyslu vytvořit z návsi místo, kde by si lidé mohli posedět a odpočinout," dodal Řezníček.