Nadměrný hluk, přílišná blízkost spalovny na bioodpad u obytných domů nebo zvýšená prašnost. Z toho mají obavy lidé ve Skalici nad Svitavou. Vyplynulo to ze čtvrtečního veřejného projednávání záměru stavby závodu na výrobu bioethanolu, který má vzniknout v areálu bývalého závodu zemědělského zásobování a nákupu.

Záměr na stavbu závodu na výrobu bioethanolu schválila obec už v roce 2003. Loni však investor, společnost GPM Engineering, oznámil změnu záměru. Ta se týká části závodu nazývané Energocentrum. „Původně se mělo v části závodu Energocentru topit zemním plynem. Projekt počítal se zpracováním výpalků z procesu výroby bioethanolu. Ty se měly využívat jako součást krmiva. Teď ale mají být výpalky využívány přímo k výrobě energie spalováním ve vlastní kotelně na biopalivo. K této změně se vyjadřovali zástupci obce, veřejnosti, firmy GPM Engineering a Jihomoravského kraje,“ uvedl starosta Skalice nad Svitavou Richard Černý.

K plánované změně má obec výhrady. „Pokud dojde ke změně topného média, navýší se množství oxidu uhelnatého ve vzduchu, což se nám samozřejmě nelíbí. Požadovali jsme i změnu dopravního řešení v blízkosti závodu. Silnice už je nedostačující,“ uvedl starosta.

Na veřejné projednání záměru přišla například Věra Pokorná ze Skalice. „Kvůli areálu stávajícího sila je tady už teď hluk a zápach, který je nám velmi nepříjemný. Navíc nová spalovna biomasy by měla být v těsné blízkosti obce. Nechci si ani představit, jaká by byla situace, když by zde spalovnu postavili,“ uvedla.

Obavy Skalických ovšem odmítá Zuzana Kristiánová ze společnosti GPM Engineering. „Máme všechny studie, které posuzují vliv závodu na výrobu bioethanolu na životní prostředí. Vše je v pořádku,“ řekla. Podle ní se zástupci společnosti před několika lety rozhodli, že původně plánovanou plynovou kotelnu nahradí vlastní spalovnou, takzvaným Energocentrem. „Ekonomické výpočty nás přesvědčily, že vzhledem k rostoucí ceně obilí a klesající ceně lihu bude plynová kotelna nerentabilní. Také jsme se rozhodli obec nezatěžovat dopravou výpalků a spálíme si je sami. Podle všech studií, které máme k dispozici, jsou limity hluku i prachu v normě. Pokud bychom se s nějakými problémy setkali, určitě bychom je řešili,“ sdělila Kristiánová.

Společnost GPM Engineering areál zemědělského závodu koupila v roce 2003. Dnes vykupuje a zpracovává obilí od zemědělců z celého Blanenska.