„Jen dva stromy musíme nechat ze zdravotních důvodů skácet. Ostatním budou ponechány pouze kosterní větve. Je to kvůli tomu, že stromy takto byly ošetřeny už v minulosti. Nyní koruny tvoří výmladky, které se často lámou a jsou náchylné na infekce houbovými chorobami. Proto je nutné výmladky pravidelně odstraňovat a zachovat stejný typ řezu,“ přiblížila referentka správy zeleně Leona Fialová.

Úprava lipové aleje na Sokolské ulici je největší, která Boskovické v letošním vegetačním klidu čeká.„Na každý ze stromů v Sokolské ulici jsme si nechali zpracovat znalecký posudek. Celkově vyjde ozdravení aleje na dvě stě až tři sta tisíc korun,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Osamělé stromy

Podle Vítkové není ořezání lipové aleje na Sokolské ulici jediné, které naplánovali v době vegetačním klidu v Boskovicích, je ale nejrozsáhlejší. „Ozdravné řezy byly potřeba také v zámeckém parku, tam to však nebyla víc než desítka stromů, dál jsme museli nechat skácet například topoly v zahradě nemocnice a pak už nás čekají jen drobnější akce, kdy se budou kácet či ořezávat na městských pozemcích jednotlivé, osamělé stromy,“ přiblížila místostarostka.

Období, kdy je možné nechat upravit či skácet stromy, trvá od začátku listopadu do konce března. Kromě stromů na městských pozemcích řeší odbory životního prostředí také žádosti na skácení dřevin na soukromých pozemcích. „Na odbor v těchto dnech docházejí žádostí od lidí na povolení skácení stromů před domy či na soukromých zahradách. Ty však ještě nejsou vyhodnoceny, proto nevíme, kolik jich je oprávněných,“ uvedl Milan Vítek z odboru komunální údržby blanenské radnice.

Mezitím také v Blansku kácí či prořezávají stromy na pozemcích města. „Nemůžu říct, že by letos bylo úprav na městské zeleni víc jak obvykle. V Blansku je v plánu například prořezání aleje na ulici Seifetové, u cyklostesky, dále lip u vodárny nebo porostu pod hřištěm nad Salmovou školou,“ doplnil Vítek.