„Po Křtinách udělám alespoň dva okruhy. Při prvním sběru bylo pytlů s tříděným odpadem přes sedmdesát tentokrát jich bude asi o dost víc.“ říká Karel Kocman ze Křtin, sedá do multikáry a míří do další ze křtinských uliček.

Ve Křtinách před časem začali zkoušet nový způsob třídění odpadů. Vedení městyse si od něj v budoucnu slibuje úsporu nákladů při svozu odpadů. Za něj platí Křtiny přibližně šest set tisíc korun ročně. Letos zvedli poplatek za svoz odpadu o stokorunu na současných čtyři sta padesát korun. Na poplatcích přitom od lidí vyberou jen asi čtyři sta padesát tisíc. „Novou koncepci odpadového hospodářství pro nás připravili odborníci z Hnutí Duha. Po čtyřech měsících uvidíme, jestli bude pro nás přínosná nebo ne,“ řekl místostarosta Křtin Jiří Sedlák.

V městysi je několik kontejnerů na plasty, sklo a papír. Ty však jsou pro řadu lidí daleko od jejich domů a proto si s tříděním odpadu příliš hlavu nelámou a do svých popelnic sypou všechno. Nyní radní nakoupili pytle na plastové lahve a krabice od nápojů, které zdarma nechali rozvést do křtinských domácností. Koncem měsíce je pak Křtinští dají před své domy k hromadnému svozu a dostanou nové. „Odpad se snažíme doma třídit, chceme udělat něco pro životní prostředí. Tento nový způsob je alespoň pro mě dobrý v tom, že s každou plastovou lahví nebo krabicí nemusím k vzdálenému kontejneru,“ řekla dvaatřicetiletá Lucie Hubeňáková ze Křtin.

Chybí prostory

Zda nový systém přinese vedení městyse úsporu v nákladech za svoz odpadu, je zatím otázkou. S jeho testováním skončí Křtinští v září. „Samozřejmě, že zatím jsou to pro radnici peníze navíc za naftu a pytle a další náklady. Zbývá také vyladit spoustu věcí. Dost lidí také nemá prostory, kde s pytle s odpadem skladovat. Ale chceme zjistit, zda netříděného odpadu ubude a jestli bychom tímto způsobem nemohli nějak zefektivnit naše odpadové hospodářství v městysi. V popelnicích a u kontejnerů máme stále velké množství netříděného odpadu. Kdyby byl odpad více vytříděný, mohli bychom za něj v budoucnu platit méně,“ řekl místostarosta Sedlák s tím, že od začátku akce sledují množství odpadu jak v popelnicích tak v plastových pytlích a údaje porovnávají.

V první kole se do nového projektu ve Křtinách zapojila třetina ze dvou set čtyřiceti domácností. V červnu ještě více. „Vedení městyse mají o lepší třídění odpadu a jeho recyklaci zájem. Podle mého je to krok správným směrem. Ve Křtinách jsme udělali rozbor odpadu z několika popelnic z něhož vyplynulo, že více jak dvě třetiny jejich obsahu tvořil odpad, který se dal vytřídit. Bioodpad, sklo, plasty, papír. To je podle mého velký prostor na změnu a efektivnější odpadové hospodářství,“ poznamenal Petr Nohava z Hnutí Duha a dodal, že podobných programů je u nás zatím velmi málo i vinou špatné legislativy. „Vláda musí připravit nový zákon o odpadech, který usnadní třídění, pomůže recyklaci a podpoří obce v takovýchto projektech,“ dodal Nohava. Podobně jako ve Křtinách třídí odpad i ve Velkých Pavlovicích, Hodoníně či Hustopečích.