Ukázat svoje městečko jako středisko kulturních i přírodních zajímavostí i turistům plánují zástupci Křtin už v příští letní sezóně. Pokud se jim podaří získat dotaci.

„Chceme požádat o dotaci z MAS Moravský kras na projekt, díky kterému by se lidé dozvěděli o Křtinách. Bude zahrnovat jak výstavu, tak venkovní informační tabule,“ řekl starosta Křtin František Novotný.

Poutní chrám Jména Panny Marie, pověsti, které si lidé ve Křtinách po století vypráví, arboretum, dobové fotografie a zajímavosti ukryté v křtinských lesích. Toto vše a mnoho dalšího si budou moct prohlédnout lidé na výstavě o obci. Prostor pro ni mají už Křtinští připravený v novém kulturním centru, které v obci budují z bývalé obecní školy. „Na jaře jsme udělali fasádu a celou budovu postupně rekonstruujeme. Schází se v ní různé zájmové kroužky od divadelního až po Junáka a jednu třídu máme vyhrazenou i pro plánovanou výstavu,“ upřesnil starosta Křtin.

Součástí projektu bude i informační centrum pro turisty. Kam se zajít podívat a co nesmí při návštěvě městečka opomenout, se však lidé dozví i přímo na náměstí.

„Chtěli bychom na náměstí umístit informační cedule. Momentálně jsou tam jen zastaralé mapky, které jsou už ve špatném stavu. Doufáme, že na projekt získáme dotaci, zbytek bychom pak přidali z obecního rozpočtu. Rádi bychom výstavu o Křtinách společně s informačním centrem otevřeli už na příští léto,“ doplnil Novotný.