„Rozhodli jsme se k tomu kvůli stížnostem od místních občanů. Stěžovali si hlavně ti, kteří chodí nakupovat do obchodu. Už od rána totiž u obchodu, který je v centru obce, vysedávali popíjející lidé,. Ke stížnostem se připojily i prodavačky z obchodu,“ uvedl starosta Vanovic Petr Dvořáček. Dalším důvodem podle něj bylo to, aby v obci zamezili nepořádku a aby popíjející lidé nebyli tolik na očích dětem a mládeži.

Vanovičtí tak vytipovali lokality, kde je nyní pití alkoholu zakázáno. „Je to hlavně v blízkosti školy, na autobousových zastávkách či v okolí kulturního domu. Přesně jsou místa vyznačena v mapě, která je součástí vyhlášky,“ doplnil starosta. Vyhláška platí i pro místní část Drválovice. Pokud někdo zákaz daný vyhláškou, která již vstoupila v platnost, poruší, může dostat pokutu. „Kontrolu nad dodržováním vyhlášky bude vykonávat obecní úřad a policie,“ doplnil starosta.

Neznamená to však, že by lidé ve Vanovicích mohli na veřejnosti pít už jen vodu nebo limonádu. Výjimku mohou dostat pořadatelé tanečních zábav a podobných akcí, kteří o to požádají. Stejně tak nebude postižen nikdo, kdo bude pít alkohol na veřejnosti při různých akcích pořádaných samotnou obcí nebo organizací, kterou obec zřizuje.