Proto společnost stále nemá v rukou stavební povolení. „Jsme pořád teprve na začátku. Stavební povolení můžeme získat až poté, co obdržíme kladné územní rozhodnutí. Bylo vydáno již loni, jenže Vanovičtí se odvolali na krajský úřad. Na základě jeho stanoviska jsme doplnili dvě studie vlivu na životní prostředí podle nových předpisů Evropské unie. Spis se pak opět dostal na stůl boskovického stavebního odboru," popsal ředitel Agrospolu Knínice Ladislav Menšík.

Podle vedoucího boskovického odboru výstavby a územního plánování Slavoje Horečky je věc nyní opět ve fázi územního řízení. „Přibližně do čtrnácti dní vydáme rozhodnutí o umístění bioplynové stanice," upřesnil Horečka.

Na veřejném jednání, které se ve Vanovicích konalo koncem dubna, ale byli Vanovičtí opět proti. „Žádost Agrospolu o podporu bioplynové stanice jsme zamítli již několikrát. A záporný postoj zastupitelstva stále trvá. Obyvatelé bioplynku v obci nechtějí. Obávají se zvýšené prašnosti, hluku, zápachu a dopravní zátěže na místních silnicích," vysvětlil starosta Vanovic Josef Pavlík.

Bioplynová stanice má zpracovávat chlévskou mrvu a kukuřici. A s tou má podle Pavlíka obec špatné zkušenosti. „Ve Vanovicích by ji pak zemědělci pěstovali ve zvýšené míře. Drží se v ní hodně vody, která u nás v roce 2002 způsobila záplavy," přiblížil Pavlík.

Dříve se mluvilo o tom, že dvě třetiny paliva do bioplynové stanice bude tvořit kukuřice a Agrospol Knínice jí bude muset začít pěstovat víc. Podle Menšíka se to ale změnilo. „Podle nového návrhu dotací ministerstva zemědělství, které se budou teprve schvalovat, dávají přednost živočišným komoditám, jako jsou hnůj a kejda. Produkci kukuřice bychom příliš nenavyšovali," doplnil.

Společnost Agrospol ve Vanovicích chová prasata a bioplynová stanice by podle Menšíka pomohla zápach z nich omezit. „Stanice by pak veškerou kejdu zpracovala a zápach by tak naopak zmírnila, takže situace by byla lepší než teď," vysvětlil ředitel.

Nyní však podle Menšíka opět hrozí, že když stavební úřad vydá kladné stanovisko, obec se proti němu odvolá. „Záležitost tak bude znovu řešit krajský úřad," vysvětlil. Pavlík zatím nechtěl předjímat, jestli obec odvolání podá. „Budeme zvažovat, jaké další kroky podnikneme," dodal starosta Vanovic.