Obyvatele Vanovic a především části obce Drválovice trápí nedostatek kvalitní pitné vody. Z kohoutků jim teče rezavá zapáchající tekutina. Důvodem je sucho a nevyhovující vodní zdroj. Podobný problém řešili v minulých letech i v dalších obcích na Blanensku, například v Okrouhlé nebo Paměticích.

Problém nekvalitní vody trápí Vanovické dlouhodobě. „V Drválovicích vždycky zdroj vody vyschne a musíme i tam čerpat vodu z Vanovic. Té je potom nedostatek a není dostatečně kvalitní, protože obsahuje mnoho železa. I letos nám chodí na úřad stížnosti od lidí, kterým vadí znečištěné vany a umyvadla. Voda, která jim teče z kohoutků, navíc zapáchá," vysvětlil vanovický starosta Petr Dvořáček.

Už čtrnáct dní v obci proto platí nařízení, které zakazuje plýtvání pitnou vodou. „Týká se především napouštění bazénů, zalévání zahrad a umývání aut. Bohužel ne všichni poslechli," posteskl si Dvořáček.

Podobné problémy ještě loni řešili i v Paměticích. „Pitnou vodu jsme zajišťovali z vlastního zdroje, ale ten přestával stačit. Hlavně v období dlouhotrvajícího sucha. Situaci jsme se snažili mnoho let vyřešit, ale například ve zkušebních vrtech voda buď nebyla, nebo obsahovala nebezpečný mangan," přiblížil pamětický starosta Jaroslav Staněk.

Výhody přivaděče

Jako ideální se nakonec ukázalo napojení na dálkový vodovodní přivaděč Velké Opatovice Boskovice. „Nejvíc času nám zabralo, než jsme přišli na to, jak připojení zaplatit. Dohromady totiž stálo asi třináct milionů korun. Vzali jsme si úvěr, ale velmi nám pomohly různé dotace a příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací," ocenil Staněk.

Na stejný přivaděč se teď chtějí připojit i Vanovičtí. „Museli bychom překlenout vzdálenost asi šestnácti set metrů, ale situaci by tento krok konečně vyřešil. Ve chvíli, kdy klesne množství vody pod požadovanou úroveň, přívod se má spustit automaticky. Když všechno půjde, jak má, začneme s pracemi ještě letos," řekl Dvořáček.

Problémy s dodávkou pitné vody mívají i v Okrouhlé nebo Šebrově-Kateřině. „Letos zatím situaci zvládáme. Snad nenastane delší období sucha. Do dvou let chceme každopádně postavit přivaděč na Vratíkov. Kvůli těmto komplikacím se totiž jako obec ani nemůžeme dostatečně rozvíjet," konstatoval starosta Okrouhlé Bronislav Šamšula.

Letošní rok považuje v tomto ohledu za zatím bezproblémový šebrovský starosta Jiří Nechvíle. „Pomáhá nám počasí, ale hlavně musím ocenit chování našich obyvatel, kteří jsou disciplinovanější než dříve. Kontrolujeme, kolik čerpají vody, a po drobných neshodách při prvních vedrech se situace ustálila. Nechceme po nich nic víc, než aby si třeba bazén napustili až po předchozí domluvě termínu. Nejhorší totiž je, když omezený vodní zdroj začne využívat několik lidí najednou," poznamenal Nechvíle.

Menší problémy v letošním roce registrují vodohospodáři. „Některé vodní toky jsou zakalené. Paradoxně se jedná o důsledek dvou předchozích let, kdy jsme zaznamenali dlouhodobě nejnižší srážky. Alespoň že nemusíme v žádné z obcí, o které se staráme, řešit nedostatek pitné vody," nastínil ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.