Kdo má krb nebo kotel na tuhá paliva, má problém obvykle vyřešený. S těmi ostatními ve větších městech počítají radnice i firmy, které svážejí odpad, takže s likvidací stromků by neměl být problém.

V Boskovicích město vyzývá lidi, aby vánoční stromky odkládali u stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. „Po svátku Tří králů zajistíme jejich svoz a likvidaci. Svozová firma je začne svážet v pondělí,“ uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková. Boskovičtí tak mohou stromky odkládat u prodejen ke kontejnerům na sklo, papír a plasty, v rodinné zástavbě pak k plastovým kontejnerům o objemu dvou set čtyřicet litrů na sklo a papír. Stromy se pak naštěpkují a skončí v boskovické kompostárně. „Lidé by měli dbát na to, aby na stromcích nezůstaly nějaké ozdoby nebo řetězy, protože to by byl samozřejmě v kompostu problém,“ doplnila Vítková.

Ke kontejnerům a nádobám na tříděný odpad mají stromky odkládat také lidé z Blanska. „Odtud je bude v lednu každé úterý odvážet svozová firma. Ta zajistí i jejich likvidaci,“ uvedl vedoucí odboru komunální údržby blanenské radnice Miroslav Pokorný. Blanenští mohou stromky odnést také na některé ze sběrných středisek odpadů, která jsou v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách. „Lidé s trvalým pobytem v Blansku tam mohou odpad ukládat bezplatně,“ doplnil Pokorný.