V kulturním programu vystoupili: dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy Sluníčko, Komorní sbor "Carpe diem" při MKS Letovice a smíšený pěvecký sbor B. Martinů. V rámci akce představili své výrobky klienti Centra denních služeb Letovice. V průběhu vystoupení se uskutečnila tradiční peněžní sbírka ve prospěch Centra denních služeb Diakonie ČCE v Letovicích.

Petr Švancara