Obec už pro alej vykoupila tři metry široký a tři sta metrů dlouhý pás pozemků. Ten lemuje polní cestu kolem lípy pod Holíkovem. „Pozemek tam vypadá jako jedna louka, ale skládá se z pruhů řady majitelů. Kromě asi tří lidí jsme se se všemi už dohodli," přiblížila starostka Jindřiška Brožová. Příští týden se chce sejít s projektantem a v březnu požádat o dotaci.

Valchovští kolem cesty počítají zhruba s padesáti až šedesáti většími stromy. Ty, aby zůstal zachován přístup na pozemky, nebudou vysázeny v pravidelných rozestupech. „Pokud to rozpočet dovolí, raději vysadíme už vzrostlejší dřeviny, ne proutky jak prst. Budou dřív plodit a také lépe odolají okusu zvěře i chytrákům, kteří by si je chtěli přesadit na zahrádku," doplnila valchovská starostka. Přednost dají místním odrůdám.

Vedle užitku z ovoce stromořadí v oblasti s lavičkami ještě více zpříjemní procházky. „Navíc stromy částečně omezí erozi půdy. A napomohou také včelařství, kterému se tu začali věnovat i asi tři mladí kluci," dodala Jindřiška Brožová.

Projektu plánují přidat ještě další rozměr, aby podpořili zájem místních lidí o alej. Uvažují o adopci jednotlivých stromů.