Rybníček by se podle ní mohl stát součástí protipovodňových opatření v obci. Valchovské již před velkou vodou dovede varovat digitalizovaný rozhlas. „V zimě budeme moci rybníček vypustit. A když napadne více sněhu, při tání pobere hodně vody. Pro obec ale bude užitečný i v létě. Když bude venku hodně sucho, napomůže udržování vody v krajině. Bude sloužit i k ochraně přírodní biodiverzity. Budou u něho růst rostliny a žít různí živočichové, třeba čolci, žáby, vodní ptáci, hmyz nebo kačeny," přiblížila valchovská starostka.

Než ale místo, kde má rybník vzniknout, obsadí bagry, které začnou hloubit jeho dno, čeká Valchovské spousta práce. „Rybník chceme postavit na soukromých pozemcích. Ještě musíme přesvědčit posledního soukromého vlastníka, aby nám tu svoji část prodal. Pak můžeme začít jednat s různými orgány. Poté se pustíme do přípravy projektu. A až bude hotový, zažádáme o dotaci. Snad se nám hodně z těchto plánů povede uskutečnit v příštím roce," doufá Brožová.

Při myšlence na nový rybníček se zasnila Jana z Valchova. „Nyní tam chodím na vycházky, prostředí pak bude ještě hezčí," řekla žena.