Živé muzeum s expozicemi na několika místech v regionu. Konkrétně v budovách, které jsou ojedinělým dokladem vesnické architektury hlavně na Malé Hané. To je vize občanského sdružení Živé muzeum.

Nadšenci z občanského sdružení chtějí zájemcům ukázat, jak se žilo na vesnici před sto a více lety. Ukázky dobového bydlení doplní například i hospodářská zvířata a staré odrůdy ovocných stromů typických pro region. Proto také název Živé muzeum.

Hlavním tahounem občanského sdružení je Jiří Pokorný, který už téměř deset let sbírá etnografické materiály v regionu a chce zachránit co nejvíc odkazů na zdejší tradiční zanikající kulturu. „Chceme vybudovat muzeum, ve kterém nebudou jen statické expozice, ale bude skutečně živé. Expozice by měly být ve Světlé, v Knínicích u Boskovic a v Újezdě u Kunštátu. V těchto obcích jsou zajímavé historické stavby, které postupně prochází rekonstrukcí. V budovách chceme představovat vždy určitou epizodu z minulosti života na vesnici. A to včetně expozice starých ovocných dřevin, které jsou pro region typické. Zároveň chceme zachránit určitý genetický fond tradičních hospodářských zvířat, aby i další generace tato zvířata znaly,“ přiblížil Pokorný.

Hlavní základnu bude mít muzeum ve Světlé, v objektu takzvaných familií, což je původní vrchnostenská stavba z počátku osmnáctého století s dochovaným barokním krovem. „Budova je zatím v dost špatném stavu, ale v její části chceme už letos otevřít první expozici. Chceme tam uvádět krátkodobé výstavy zaměřené například na řemesla, obchod či historii regionu,“ řekl dále Pokorný.

Knínice, průčelí zemědělské usedlosti před památkovou obnovou.
Usedlosti v Knínicích u Boskovic a v Újezdě u Kunštátu jsou památkově chráněné. Jejich majitelé jsou členy občanského sdružení a rekonstrukci hradí ze svých peněz a různých grantů. Až na jaře zase začnou stavební práce, chce občanské sdružení v budovách uspořádat dny otevřených dveří, aby zájemci viděli, jak opravy pokračují.

Podle Pokorného je dům v Knínicích z roku 1714 mimořádně cenným dokladem staveb regionu Malé Hané, který se dochoval tak, jak vypadal na konci devatenáctého století. „Tato budova byla v havarijním stavu. Rekonstrukce probíhá velice citlivě a směřuje k vynikajícímu výsledku,“ hodnotí Marek Fajman z Národního památkového ústavu v Brně. Slova chvály má i pro obnovu chalupnické usedlosti v Újezdě, která je zase typickou venkovskou stavbou pro oblast Kunštátska a Českomoravské vysočiny. „Podobných roubených staveb je v okrese už jen několik, hlavně v oblasti Boskovicka. Mají tedy vysokou hodnotu a každý takový dům, který by zmizel, by byl velkou ztrátou,“ doplnil památkář.

Snahu občanského sdružení vítá i starosta Světlé Jiří Cikánek. „Předchozí majitelé se o budovu takzvaných familií moc nestarali, takže je ostudou obce. Pokud ji občanské sdružení opraví, bude to jen dobře. A když by začalo fungovat muzeum, určitě by díky němu přišli do obce turisté,“ míní starosta.

Jiří Pokorný by chtěl obnovit i větrný mlýn, který dřív ve Světlé stával.„I mlýn by byl součástí muzea, ale není to teď priorita. Nejprve opravíme stávající stavby. Mlýn totiž zanikl po požáru v roce 1936, takže jeho repliku bude třeba celou postavit,“ doplnil Pokorný.

Světlá, bývalé familie a dnešní sídlo Živého muzea.