Bioplynovou stanici chce zemědělské družstvo postavit v místě bývalé kompostárny mezi Újezdem u Černé Hory a Malou Lhotou. „Stanice by tedy sice stála na katastrálním území Újezdu u Černé Hory, ale byla by od obce vzdálená asi dva kilometry," řekl předseda Agrodružstva Brťov-Lipůvka Miroslav Pavlíček.

V tuto chvíli začíná agrodružstvo zpracovávat na bioplynovou stanici projektovou dokumentaci. „Nejprve ale musíme počkat na rozhodnutí obecního úřadu Újezdu u Černé Hory. Proti vůli obyvatel obce bioplynovou stanici stavět nechceme," uvedl Pavlíček.

Se svým záměrem chce proto agrodružstvo obyvatele Újezdu u Černé Hory seznámit. „Požádali jsme proto vedení obce, aby zorganizovalo exkurzi do obdobné bioplynové stanice, do Velkých Opatovic," řekl Pavlíček.

Důvodů proč chce agrodružstvo bioplynovou stanici v Újezdu u Černé Hory postavit je více. „V obci se opět rozjela výkrmna prasat a se společností, která výkrmnu provozuje úzce spolupracujeme. Dále chováme dojnice a býky a také drůbež. V bioplynové stanici tak chceme zpracovávat především chlévskou mrvu, drůbeží podestýlku a kejdu. Tyto odpady sice můžeme využívat jako hnojiva, jejich zpracováním v bioplynové stanici ale vzniká digestát, který méně zapáchá," vysvětlil Pavlíček.

Dalším důvodem je ekonomická výhodnost bioplynové stanice. „Jako palivo by sloužila hnojiva z živočišné výroby, méně pak senáž a malé procento kukuřičné siláže. Výsledkem je elektrická energie a teplo," řekl Pavlíček s tím, že vyrobenou elektřinu a teplo budou využívat pro vlastní spotřebu. „Přebytky chceme prodávat," uvedl Pavlíček.

Ze zisků z bioplynky chce agrodružstvo podporovat i obec. „Každoročně chceme do rozpočtu Újezdu u Černé Hory přispívat třemi sty tisíc korun," dodal Pavlíček.

O tom, jestli dát souhlas stavbě bioplynové stanice ale vedení Újezdu u Černé Hory ještě rozhodnuté není. „Družstvo nám svůj záměr představilo už v loňském roce. Zatím jsme ale ve fázi, kdy se s touto problematikou seznamujeme," uvedla starostka obce Alice Šuhájková.

Váhají i někteří obyvatelé obce. „Abych řekl pravdu, nemám o bioplynové stanici zatím žádné informace, takže zatím na ni nemám vyhraněný názor," řekl František Koláček z Újezdu u Černé Hory.

Například ve Velkých Opatovicích už bioplynová stanice funguje od září roku 2011. „Žádné stížnosti na provoz nebo zápach jsme neměli. Obavy většinou pramení z neznalosti věci," míní Miroslav Pospíšil, předseda VOS zemědělců ve Velkých Opatovicích, která bioplynovou stanici provozuje.

Naproti tomu v letovickém Třebětíně tamní obyvatelé proti stavbě bioplynové stanice protestují. Bojí se především velkého provozu těžkých aut na tamní úzké silnici a také zápachu.