Rozsáhlé práce v Uhřicích začaly zhruba v polovině loňského roku opravou tamní cesty Okružní. „Byla ze všech našich plánů nejdražší, protože jsme se rozhodli cestu opravit v celé délce. To znamená od hasičské zbrojnice po Malou Stranu," uvedl starosta Uhřic Miroslav Hartl.

Následovala obnova třešňového sadu v místě zvaném Květnice. „Už několik let byl sad ve špatném stavu. Proto jsme jej vyčistili a odplevelili. Přestárlé stromy jsme vykáceli a místo nich zasadili nové. Určitě to nebude trvat dlouho a začne na nich růst ovoce. Lidé se mohou těšit na tři druhy třešní," řekl Hartl.

Trochu jinou podobu získalo i okolí obecního úřadu a kulturního domu. „Vyslyšeli jsme prosby některých řidičů a postavili u obou budov neplacené parkoviště. V horní části obce jsme navíc usadili lavičky, odpadkové koše a stojan na kola," vyjmenoval uhřický starosta.

Jako poslední přišel na řadu památník obětem světových válek. Jeho rekonstrukce skončila v polovině letošních prázdnin. „Po mnoha letech jsme jej důkladně očistili od zašlého prachu a nečistot, znovu pozlatili písmena a vylepšili i jeho nejbližší okolí," podotkl Hartl.

Dohromady za novinky obec zaplatila přes čtyři miliony korun. „Ale zhruba dva miliony tři sta tisíc korun pokryla dotace z Programu rozvoje venkova. Už dřív jsme se o ni pokoušeli u některých místních akčních skupin, ale neuspěli jsme. Tentokrát jsme proto zvolili cestu komplexního projektu, který zahrnoval právě práce na více věcech," vysvětlil starosta.