Po válce v roce 1919 tehdejší vedení obce instalovalo do zvoničky náhradní zvon z litiny. Později byl doplněný i o elektrický pohon a časové spínání zvonění. Jenže podle tamních lidí to stále nebylo ono. „Již v devadesátých letech se zrodila myšlenka, že pořídíme repliku původního bronzového zvonu, který měl v naší obci tradici. Úvahy začaly získávat reálnější podobu poté, co jsme celou kapličku postupně opravili. Udělali jsme na ní novou fasádu a vyměnili okna," popsal Havelka.

Replika původního zvonu na sebe nenechala dlouho čekat. Letos jej odlili ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Na rozdíl od dob minulých bude ale ovládaný nejmodernějším pohonem. Zvon přišel na sto dvacet tisíc korun. „Mezi našimi dvěma sty čtyřiceti obyvateli se povedlo vybrat více než osmdesát tisíc korun. Stále mají totiž v paměti závazek našich předků, že se budeme o kapličku z roku 1883 pečlivě starat. Zbytek peněz pokryly dary od firem a kunštátské radnice. Všem za to patří velký dík," uvedl Havelka.

Zhruba padesátikilogramové dílo s dolním průměrem dvaačtyřicet centimetrů tuto neděli při poutní mši farář slavnostně posvětí. Zdatní muži jej následně vyzvednou do zvoničky. „Slavnostní den pak bude od čtyř hodin odpoledne pokračovat na výletišti. Vystoupí tam Jožka Šmukař se svou cimbálovou muzikou," doplnil Havelka.