Podle faráře Pavla Kafky, který se stará o sebranickou farnost, stavbu nové fary plánovali už delší čas. Stará budova je totiž v nevyhovujícím stavu. „Pozdněbarokní stavba měla všechny neduhy, které mají staré domy. Chybělo tam mimo jiné i sociální zařízení,“ vysvětlil. Na nákladnou opravu farníci neměli peníze, tak budovu prodali a mohli tak postavit novou faru. Potřebné dva miliony korun jim doplnily ještě dotace z Jihomoravského kraje a dary věřících.

Mohla tak vzniknout stavba, která bude podle slov Pavla Kafky otevřená všem lidem. „Nebude sloužit jen pro účely farnosti, ale i pro práci s mládeží, besedy a společné večery. K dispozici bude sál o kapacitě asi padesáti míst,“ dodal farář.

Oslavy začnou v pátek v podvečer. Posezení v nové faře zahájí, na kdy je připraveno posezení v nové faře. Farář Pavel Kafka, který se stará o sebranickou farnost promluví na téma její historie a budoucnosti.

Sobotní odpoledne bude určeno fotbalu. Na hřišti v Sebranicích se proti sobě utkají tamní oddíl malé kopané a kněží brněnské diecéze.
V neděli dopoledne bude farní budova slavnostně požehnána. Mši svatou v tamním kostele bude sloužit Jiří Mikulášek. Na odpoledne je připraven dovodný program. K tanci a k poslechu zahraje cimbálová muzika Litava a vystoupí skupina historického šermu Gonfanon ze Svitávky.

Po celou dobu oslav bude nová fara otevřená a bude sloužit jako zázemí oslav. Stará budova fary nezůstane ležet ladem. Koupila ji obec Sebranice. „Necháváme zpracovat projekt. „Pokud se nám podaří získat nějaké dotace, vznikne v budově například knihovna, společenský sál a obecní byty,“ přiblížil starosta Sebranic Jiří Sedláček.

Petra Koutná