Možnost dramatické výchovy v obci dosud chyběla. „Jsou tu samé sportovní kroužky jako fotbal a aerobik, ale nic, co by podporovalo estetické dovednosti dětí tímto způsobem," popsala dvacetiletá studentka vyšší odborné školy Nikola Spálenková. Ona sama kdysi podobný kroužek navštěvovala. „Moc ráda na tu dobu vzpomínám, měli jsme vynikající učitelku. Určitě se jí chci při vymýšlení her a při práci s dětmi inspirovat," přiznala.

Přínosem dramatické výchovy podle ní je to, že se děti naučí pracovat v kolektivu a rozvíjejí například i schopnost improvizace.

Kromě her zaměřených na mezilidské vztahy v navozených situacích se organizátorky chtějí věnovat i dalším estetickým disciplínám. „Pokud nám to čas dovolí, chtěly bychom si samy navrhovat a vyrábět kostýmy a kulisy. Rády bychom zařadily také tanec," uvedla Spálenková. Finanční příspěvek na fungování kroužku a na pořízení nutných rekvizit a kostýmů jim přislíbil starosta obce.

Děti se budou scházet pravidelně jednou týdně v prostorách staré školy, kde je dost místa i na výuku tance. Pořadatelky počítají s dětmi od sedmi let, ale zatím nevědí, jaký bude o kroužek zájem. „V současné době je většina dětí odjetých na prázdninách, tak jsme žádný průzkum nedělaly. Počítáme, že se začnou hlásit až v září," dodala studentka. Zájemci se mohu zeptat na bližší informace a přihlásit se do kroužku na obecním úřadě, ve škole nebo přímo u vedoucích kroužku.

VERONIKA MACHOVÁ