Nyní vedení města připravuje podklady pro výběrové řízení na firmu, která obnovu zeleně provede. „Do konce ledna výběrové řízení vyhlásíme. V březnu už bychom měli začít se samotnou obnovou zeleně," řekla místostarostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová.

Práce na obnově zeleně chtějí Ráječtí dokončit v květnu. „Na první týden v červnu totiž plánujeme oslavy výročí povýšení Rájce-Jestřebí na město. Vylepšení zelených ploch tak chceme dokončit právě k této příležitosti," vysvětlila Synakieviczová.

Obnova se bude týkat šesti míst v Rájci-Jestřebí. „Na třech místech budeme obnovovat zeleň stávající, a to například vzrostlé lípy na hřbitově. Jinde vysázíme novou. To se bude týkat hřiště Na vyhlídce nebo prostoru geoparku u gymnázia, kde bude nový trávník, cestička a místo s lavičkami," řekla místostarostka.

Nové stromy přibudou i u silnice vedoucí z Jestřebí na Černou Horu. „Tam se zeleň vykácela při opravě silnice. Část byla nahrazena už při samotné opravě, my teď ale chceme zeleň ještě doplnit o stromořadí, které bude lemovat silnici. Vysázíme tam javory a okrasné kaštany," přiblížila místostarostka.

Obnova zeleně bude stát dohromady asi jeden milion korun. „Výše dotace je závislá na tom, jakou vysoutěžíme cenu při výběrovém řízení. Pohybovat se ale bude kolem sedmi set padesáti tisíc korun. Město ze své kasy přispěje dvě stě padesát tisíc korun," doplnila místostarostka Rájce-
-Jestřebí.