Odevzdat jej mohou také místní na podatelně městského úřadu. ,,Popelnice usnadní nakládání s odpady. Od roku 2024 v Česku začne platit zákaz skládkování,“ informovalo vedení města.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ