Podle vedoucího skupiny Michala Šenkýře má jeskyně v současnosti asi tři sta padesát metrů. Za poslední čtyři roky v ní speleologové vybudovali přibližně sto metrovou chodbu. Tu nazývají Ztracená a nově objevené prostory na ni navazují. Vedou k lomu Velká Dohoda. „Na konci je zával, za kterým se dá očekávat další pokračování chodby,“ uvedl Šenkýř. 

Skupina zkoumá v jeskyni krasové jevy a vytěžený sediment. Prostory nejsou přístupné veřejnosti.