Náklady na výstavbu ani termín zatím nejsou známé. „Zbudováním bytů nad lékařskými ordinacemi by město rozšířilo svůj bytový fond a zároveň by bylo připravené na dobu, kdy možnost bydlení bude důležitá pro udržení nebo získání nových lékařů,“ vysvětlil v městském zpravodaji kunštátský radní Marek Lepka.