Okolí rybníčku v Panské zahradě bylo zarostlé travinami a částečně také zavezeno stavební sutí. Radní se jej proto rozhodli zkrášlit a vrátit do původního stavu. „Vodní plochu jsme značně rozšířili. Tím jsme zřejmě narušili vodní poměry v zahradě a spolu se silnými jarními mrazy to způsobilo, že se obvodová zeď z původně svislé polohy nahnula o téměř půl metru směrem do zahrady," popsal kunštátský lesní hospodář Lukáš Hrdlička.

Desetimetrový staticky nevyhovující úsek zdi proto Kunštátští ohradili, aby zabránili sesuvu zdi na kolemjdoucí. „Vypadalo to, že budeme muset zeď rozebrat a znovu postavit," nastínil Hrdlička s tím, že takové řešení by bylo velmi drahé.

Nakonec se proto rozhodli vrátit zeď do původního stavu pomocí strojů a zafixovat ji betonem a klíny. „Statik ji zkontroloval a potvrdil, že už nikoho neohrožuje," uvedl muž.

Dělníci v současné době pracují i na zajištění vnitřní opěrné zdi u horní terasy. „Ta se začala rozpadat a sesouvat směrem dolů. Uvažovali jsme o její celkové rekonstrukci, ale stála by několik milionů korun," řekl Hrdlička. Zeď proto zatím podepřou a zakonzervují umělým svahem, který bude možné kdykoli odstranit a zeď opravit.

Podle lesního hospodáře budou úpravy obou zdí stát nejvýše čtyři sta padesát tisíc korun. Hotové budou do příštího týdne.

Nyní také vrcholí kompletní obnova zahrady včetně vyznačení cestiček a vysázení nových stromů a keřů.

VERONIKA MACHOVÁ