„Od společnosti EKO–KOM dostaneme bezplatně zapůjčeno dvacet nádob na separovatelný obalový materiál,“ uvedl starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Na kterých místech budou nové nádoby stát, to ještě není jisté. Tamní radní nyní čekají, až nádoby do města skutečně dostanou. Pak vyberou pět lokalit v Olešnici, kde budou sběrná místa a bude možné tam sklo, plasty či papír odkládat. „Na vyčleněných sběrných místech by se nádoby měly objevit v květnu,“ doplnil starosta.

Olešničtí, a to soukromé osoby i firmy, mohou také odevzdávat různá elektrozařízení ve sběrném dvoře. Pokud je odevzdají kompletní, nebude se za jejich odvoz platit.