Tlaková stanice by měla stát ještě letos, stavbu přivaděče z Vratíkova Okrouhlečtí plánují v příštím roce.

V obci nyní platí přísný zákaz napouštět bazény nebo zalévat zahrádky. „Je to nepříjemné, ale jinak by voda nebyla vůbec. Já bydlím ve středu obce, kde to není tak hrozné. Hůř jsou na tom lidé v horní části vesnice. Doufáme, že se vedení obce brzy podaří problém vyřešit," řekl Aleš Čížek z Okrouhlé.

Podle okrouhleckého zastupitele Petra Kužela teče do Okrouhlé jen takové množství vody, které v letních měsících sotva pokrývá nutnou potřebu lidí. „Hlavní problémy jsou dva. Do vodovodu přitéká málo vody a její tlak je natolik nízký, že ve vyšších polohách obce to nestačí. Dokud nebude posílena kapacita přivaděče, nebude se moct navíc obec rozrůstat," vysvětlil Kužel.

Problém se špatným tlakováním má být vyřešený do konce tohoto roku. „Už máme vybranou firmu, která práce provede. S výstavbou nového přivaděče počítáme v příštím roce. Náklady pokryje obec a Svazek vodovodů a kanalizací. Obě akce přijdou na více než deset milionů korun," doplnil Kužel.

Při opravách se může stát, že nějakou dobu nepoteče voda vůbec. „Každý zásah do vodovodní sítě samozřejmě přinese nějaká omezení. Budou ale krátkodobá. V případě potřeby budou pro obyvatele obce přistavené cisterny s pitnou vodou od provozovatele vodovodní sítě," dodal další okrouhlecký zastupitel Milan Tlamka.

MARTINA SPOUSTOVÁ