Svatí muži – Cyril a Metoděj. Slovanští věrozvěstové, od jejichž příchodu na Velkou Moravu si v letošním roce připomeneme 1 150 let. Přestože státní svátek věnovaný těmto dvěma bratřím připadá až na pátého července, řada akcí se uskuteční už v nadcházejících týdnech.

Od začátku března zvoní z dřevěného kostelíka v Blansku dva nové zvony. Menší, asi dvacetikilogramový zvon se jmenuje Cyril, druhý Metoděj váží zhruba třicet kilogramů. „Cyril více symbolizoval vzdělanost, Metoděj byl spíš tím silnějším, který klestil cestu, proto jsme jména na zvony takto rozdělili," uvedl farář Církve československé husitské Martin Kopecký. Ten doplnil, že zvony jsou nyní ve zkušebním provozu. Při květnové slavnosti je sundají a požehnají jim.

Na Cyrila s Metodějem bude Církev československá husitská vzpomínat také v Rudici. Jak prozradil farář Kopecký, na začátku července chtějí na okraji vesnice směrem od Olomučan požehnat novým božím mukám. „V jejich čtyřech výklencích budou reliéfy svědků víry z naší národní minulosti – Cyrila a Metoděje, knížete Václava, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského. Nyní sháníme peníze a řešíme všechna povolení," popsal Kopecký.

Celoroční oslavy

Po celý rok se kulatému výročí věnuje město Boskovice. Nejbližší akcí bude výstava v Muzeu Boskovicka, která se jmenuje Tito jsou otcové naši – Cyrilometodějská úcta na Moravě a v Čechách. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek ve čtyři hodiny. Doprovodí ji kulturní program. Vystoupí flétnový soubor z boskovické základní umělecké školy a Svatojánský pěvecký soubor ze Svitávky.

Další aktivity jsou naplánované na dvacátého srpna, kdy v boskovickém kostele svatého Jakuba staršího uspořádá jednota Orel uvítání poutníků na Velehrad. Na stejném místě se čtyřiadvacátého října od pěti hodin odpoledne rozezní slavnostní koncert, na němž se představí pěvecký soubor Stojanova gymnázia z Velehradu a boskovický smíšený chrámový sbor.

Čtrnáctého listopadu pak začne v Muzeu Boskovicka další výstava nazvaná Milovat dobro a odporovat zlu. Bude věnována životnímu osudu kardinála Berana.„Výstavu budeme mít půjčenou z Prahy a datum vernisáže je záměrně před sedmnáctým listopadem, protože kardinál Beran byl za totality velmi pronásledován," sdělila boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Ta upřesnila, že na závěr cyrilometodějských oslav je na osmého prosince naplánované představení knihy Otec Špidlík a Boskovice. „Nová publikace bude obsahovat vzpomínky lidí, kteří se s naším slavným rodákem setkali. Doufám, že se nám v budoucnu také podaří v Muzeu Boskovicka vytvořit stálou expozici s názvem Duchovní dědictví Boskovic, ve které by bylo na kardinála Špidlíka důstojně vzpomenuto," dodala Vítková.

Na soluňské bratry vzpomínají rovněž ve Křtinách, a to starodávnou byzantskou modlitbou Akathist. Věřící se sešli už dvakrát. Nyní jsou před nimi ještě další setkání – jedenáctého května, prvního června a závěrečná oslava sedmadvacátého října. „Při ní bychom rádi představili nové sochy znázorňující Cyrila a Metoděje, které by měly být umístěné naproti svatému Janu Nepomuckému. Je to ale zatím jen vize, vše je v jednání," uvedl křtinský kněz Jan Peňáz.

„Cyrilometodějsky" slavit budou lidé i ve Vysočanech, kde je svatým mužům zasvěcen tamní kostel. „Chystáme na pátého května v kostele koncert, na kterém vystoupí křtinský soubor Kantila. Sedmého července pak bude tradiční pouť se mší svatou a svátostným požehnáním," zmínil tamní farář Marcel Javora.

Pouť bývá na začátku července každoročně i v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrně. „Zatím ji máme naplánovanou na pátého července, ale pokud by v tento den byla zrovna nějaká celorepubliková akce, přesunuli bychom ji," podotkl tamní kněz Tomasz Wójciak.