Zaplavené domy i fotbalové hřiště. Tak to vypadá, když se rozvodní potoky Klemov a Nešůrka v Doubravici nad Svitavou. Doubravičtí proto chystají stavbu, která má záplavám v budoucnu zabránit.„Jedná se o suchý poldr s přepadem. Princip spočívá v tom, že se postaví nádrž se sypanou hrází, ta za normálních okolností bude vodu potoka propouštět. Propustí ale jen určité množství vody. Když se tedy průtok v potoce zvýší, například kvůli přívalovým dešťům, nádrž zadrží povodňovou vlnu, která by mohla zaplavit domy ležící pod úrovní potoka," uvedl starosta Doubravice nad Svitavou Pavel Král.

Podle něj v městečku nastává problém při větší průtrži mračen. „Největší povodně, které pamatuji, jsme tu zažili asi v sedmaosmdesátém roce. To bylo zaplaveno několik domů. Před sedmi lety bylo pod vodou fotbalové hřiště a asi před třemi lety se voda potoka zastavila těsně před vylitím z koryta," upřesnil starosta. V místě plánovaného poldru nyní vede lesní cesta. Ta bude muset stavbě nádrže ustoupit. „Cestu plánujeme posunout tak, aby mohli lesníci nádrž objet s lesní technikou a bylo možné se po ní dostat na korunu hráze kvůli údržbě poldru," doplnil starosta s tím, že stavba nádrže bude stát asi jeden milion korun. Městys chce část nákladů zaplatit z dotací. Momentálně ještě ladí projekt.

Se stavbou protipovodňových opatření už začali v Ostrově u Macochy. „Nejedná se o stavbu klasického protipovodňového poldru, ale o úpravu stávajícího rybníka na potoce Lopač," upřesnil starosta městysu Ondřej Hudec. Rybník tam upraví tak, aby měl hladinu níž než v minulosti. V budoucnu Ostrovští plánují ještě vybudovat na potoce Lopač protipovodňové tůně, od kterých si slibují, že spolu s rybníkem pojmou vodu při jarním tání. „Každoročně jsme tu měli na jaře problém se zaplavením Císařské louky a především Císařské jeskyně i s jejím vybavením. Jeskyně přitom slouží pro léčbu dětí, které jsou tady v léčebně," přiblížil situaci starosta.

Ani Adamovští nechtějí být v budoucnu zaskočeni náhlými přívaly vody. Začali proto s přípravami protipovodňového varovného systému. „Na obou adamovských tocích, Svitavě a Křtinském potoce, pořídíme zařízení, která nás budou v dostatečném předstihu varovat před povodňovou vlnou," řekl místostarosta města Adamov Jiří Němec. Začít s tím chtějí ještě letos. „Nepůjde o žádné velké stavební práce, nyní už připravujeme potřebnou dokumentaci," dodal Němec. Systém bude napojený na krizový štáb, hasiče i místní rozhlas. Adamovští se tak včas dozví o hrozícím nebezpečí a budou se moct na povodňovou vlnu náležitě připravit. „Několikrát se tady voda z břehů již vylila, situace byla nejhorší asi v roce 1997. Na různých místech jsou povodně každou chvíli. Sice doufáme, že se příroda umoudří, je ale lepší být připraveni," dodal místostarosta.

EVA ONDRÁČKOVÁ