Od minulého týdne je tam v provozu nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem i osvětlením, na kterém je možné hrát tenis, volejbal či nohejbal.

Přes sezonu bude hřiště, které stojí v blízkosti rybníka, v provozu každý den a zájemci mají i možnost půjčit si patřičné nářadí.

„Do stavby jsme se mohli pustit díky dotaci z Programu rozvoje venkova, se kterou jsme byli úspěšní jako jediní v Jihomoravském kraji. Celkové náklady dosáhly jednoho milionu osmi set tisíc korun. Obec přispěla částkou dvě stě tisíc korun,“ uvedl starosta obce Pavel Žilka.

Jarmila Sekaninová