Znak je ve tvaru štítu, který je rozdělen na dvě části – zelenou a červenou. Uprostřed je stříbrný kůň se zlatou zbrojí. V horní části znaku se nachází stříbrný květ lnu se zlatým semínkem, dole pak stříbrný patriarší kříž. Stejný výjev je i na vlajce.

Nový znak vychází především z historické pečeti obce. Ta měla oválný tvar a na ní byla písmena P, V a K. Tato zkratka znamenala pečeť vesnice Kuničky. Dále na ní byl vykračující si kůň obklopený květy a plody. „Kromě figur odvozených z pečeti jsme na znak přidali i patriarší kříž připomínající místní kapli svatého Cyrila a Metoděje," řekl autor znaku Jan Tejkal. Svůj význam má i rozdělení znaku na dvě části. To odkazuje na spojení Kuniček s osadou Lenčov.

O podobě znaku v létě hlasovali i obyvatelé obce. Vybírali z devíti návrhů vyvěšených na obecním webu. „Výsledná podoba znaku se trochu liší od návrhů, které byly v anketě. Jeden z občanů, Jan Richter, totiž přišel s nápadem spojit dva návrhy do jednoho. Na základě toho Jan Tejkal vytvořil desátý návrh. Ten se nakonec zastupitelům líbil nejvíce a odhlasovali, že jej pošleme do Poslanecké sněmovny," dodala starostka.

MARKÉTA PULDOVÁ