Vodní nádrž asi půl kilometru od Němčic vznikla v sedmdesátých letech minulého století. „Vždycky jsme nádrž považovali za majetek obce a netušili jsme, že bychom o ni mohli přijít. Budovali ji místní lidé v akci Z. Pozemek, na kterém se nádrž nachází, je obecní," řekl místostarosta Němčic Antonín Fidler.

Asi před šesti lety se ale Němčičtí dozvěděli, že za vlastníka nádrže se považuje Zemědělská vodohospodářská správa. „Obec se s jejími zástupci snažila na vlastnictví dohodnout, ale tehdejší jednání byla neúspěšná. Němčice tak podaly soudní žalobu o určení vlastnictví nádrže," připomenul Fidler.

Soud oběma stranám navrhl mimosoudní řešení. „Jednání o smírčí dohodě se vedla několik let," uvedl místostarosta Němčic.

Ryby i koupání

V roce 2012 navíc Zemědělská vodohospodářská správa zanikla. Účastníkem jednání se tak místo ní stalo ministerstvo zemědělství. To však nyní uznalo, že vlastníkem vodního díla je skutečně obec Němčice a soudní řízení v srpnu definitivně skončilo. „Skončilo zastavením řízení po zpětvzetí žaloby žalobcem. Němčice tak učinily na základě dohody o narovnání vlastnického práva k tamní vodní nádrži. Ministerstvo zemědělství uznalo vlastnické právo obce na základě vydržení a proti tomuto usnesení se nebude odvolávat," uvedl zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zemědělství Radek Melichar.

Dohodu mezi obcí a ministerstvem zemědělství muselo schválit i ministerstvo financí. „Ministerstvo financí po prověření obsahu dohody a v návaznosti na předchozí jednání s ministerstvem zemědělství tuto dohodu schválilo," informoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Němčičtí si tak po několika letech mohou oddychnout, že o část obecního majetku nepřijdou. „Dopadlo to pro nás pozitivně. Co se týče dalšího využívání nádrže, mnoho se toho však do budoucna nezmění. Jedná se o víceúčelovou vodní nádrž, která sloužila místním lidem i v době soudního sporu," vysvětlil Fidler.

Nádrž slouží například k rekreaci. „K nádrži se chodí lidé v létě koupat, využívá ji i místní sbor dobrovolných hasičů, který má v její blízkosti závodiště pro požární sport a pořádá tam hasičské závody. Nádrž se pronajímala i rybářům pro chov ryb. Nyní v rybníku moc ryb není, ale rybáři už si podali novou žádost o jeho zarybnění," přiblížil místostarosta.