Ty se předem nahlásí pracovníkům Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dostanou pak na vyčištění konkrétní úseky, zejména v okolí silnic a případně další úkoly. Je možné se zapojit i později v dubnu. „Do krasu mohou na úklid vyrazit kdykoliv bez ohlášení na turistické cesty i jednotlivci. V rámci svých okresů v podstatě kamkoliv. Stačí si vzít igelitku nebo větší pytel a ty potom s odpadky složit někde do kontejneru. Pokud nám lidé ze svého individuálního úklidu pošlou fotografii, budeme rádi,“ informoval za Správu CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

Pokud lidé v krasu narazí na skládku, která bude nad jejich síly, mají správu informovat. Ta pak na její odstranění zorganizuje speciální akci. V předchozích letech se do pravidelného jarního úklidu Moravského krasu zapojovaly stovky lidí. A také žáci základních škol a středoškoláci z regionu.