Většinu stromů určených ke kácení tvoří jasany postižené infekcí. „Ta má na svědomí jejich chřadnutí, při kterém nejprve odumírají drobné větve, později silnější a nakonec napadá celý strom. Další početnou skupinou, kterou je potřeba skácet, jsou smrkové souše, a dále stromy napadené dřevokaznými houbami či ty, již jsou výrazně nahnuté nad cestu nebo jinak nestabilní," vyjmenoval strážce a lesník Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Dominik Franc.

Dohromady se jedná o dvě stě třicet osm stromů. V Pustém, Suchém i Punkevním žlebu a mezi Kateřinskou jeskyní a Křenkovým pomníkem.

Podle France dříve do lesa vstupoval každý na vlastní nebezpečí, v současnosti výsledky soudů činí odpovědným lesního hospodáře. „Na to pamatuje plán péče o Národní památkovou rezervaci Vývěry Punkvy. Ten nyní těžbu připouští právě z důvodu bezpečnosti," doplnil Franc.

Stromy už jsou skácené v Pustém žlebu, v lednu přijde řada na ty u cesty od Kateřinské jeskyně a v Suchém žlebu. „Turisty to nijak neomezí. Pohyb bude omezen pouze částečně přímo při kácení, což si budou řídit přímo pracovníci, " dodal lesník.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ