Se stavbou za zhruba 78 milionů by měli být stavbaři hotovi na konci příštího roku. Jedna z variant počítala s tím, že bude společná i pro sousední Drnovice a Voděrady. Nakonec bude sloužit jen Lysickým. „Stavbou nové čistírny v jiné lokalitě se také uvolní prostor mezi ulicí Boskovická a Brněnská, kde se v budoucnu mohou stavět další domy,“ uvedl lysický starosta Pavel Dvořáček.

V blízké budoucnosti se do úprav čistírny odpadních vod budou muset pustit také v Boskovicích. Už je na hraně kapacity a navíc může mít potíže s přísnějšími normami. Aktuální odhad na modernizaci se pohybuje kolem částky sto milionů.

Se splašky měli v minulosti také problémy v Moravském krasu. Tam po silnějších deštích tekly do podzemí ze zastaralé čistírny v Rudici. Do unikátního jeskynního systému Rudického propadání a Býčí skály v Moravském krasu. Nyní je obec napojená na rozšířenou čističku v sousedních Jedovnicích. Tu slavnostně otevřeli letos na jaře.

Sedmý ročník multižánrového festivalu FestKaťák zaplnil Katolický dům v Blansku.
FestKaťák nabídl Hovaduo, aKamarády i romskou muziku

Podle tajemníka Svazku vodovodů a kanalizací Petra Tioky nová čistírna odpadních vod pokrývá oblast, kde žije asi sedm tisíc lidí. Kromě Jedovnic a Rudice jsou na ni napojené obce Senetářov, Krasová a Vilémovice. Čistí i vodu z jedovnické rekreační oblasti. Přestavba, rozšíření čistírny a nové kanalizace stály bez daně téměř tři sta milionů korun. Přibližně dvě stě milionů pokryly dotace. O zbytek nákladů se podělil svazek a obce. „Práce byly rozdělené do dvou etap a začaly před čtyřmi lety,“ uvedl Tioka. (jch, nov)