Ve škole se ekologii věnují dlouhodobě. „Účastníme se několika environmentálních projektů. Snažíme se skutečně chovat šetrně, ne o tom jenom učit," shrnula ředitelka SOŠ a SOU Masarykovy školy práce Letovice Sylvie Ducháčková.

Žáci se soustředili zejména na třídění odpadu. Po budově rozmístili speciální koše s několika přihrádkami. „Učitelé to kontrolují a třída, která třídí špatně, pak musí celý měsíc uklízet okolí školy," popsala Ducháčková. Na chodbách se objevily také nádoby na použité baterie, stejně tak i cedulky na vypínačích. „Žáci popsali jednotlivé vypínače, aby hned každý věděl, které světlo se jím zapíná. Ušetří se tak za zbytečné svícení," doplnila.

Ekoškola je mezinárodní program, v němž se žáci zabývají tříděním odpadu, úsporným využíváním energií a vody či zlepšováním prostředí ve škole i jejím okolí. „Několik žáků různých ročníků vytvoří ekotým v čele s učitelem. Naplánují si, co chtějí ve škole změnit a společně se zbytkem školy na tom pracují," přiblížila mluvčí Sdružení Tereza Kateřina Moravcová.

O udělení titulu Ekoškola rozhodují auditoři, kteří školu koncem roku navštíví.

Titul škola získá na dva roky, poté ho musí znovu obhajovat. „Jsme na ocenění pyšní. Zároveň ho ale vnímáme i jako závazek do budoucna," dodala Ducháčková.

V Česku se projektu nyní účastní 246 škol. Je to více než v Německu, ale například Irsko má Ekoškol devadesát procent.

VERONIKA MACHOVÁ