Zlomky, diktáty, talentové zkoušky. V těchto dnech dokazují žáci posledních ročníků základních škol na Blanensku, co se za posledních devět let naučili. V některých školách je čeká ještě druhé a třetí kolo, někde o výsledku rozhodnou do konce týdne. Největší konkurenci při přijímacích zkouškách musí studenti tradičně i letos čelit na gymnáziích a maturitních oborech.

„Máme nejvíc přihlášek za posledních pět let. Velký zájem je o čtyřleté i osmileté studium. Tento týden probíhá první kolo přijímacího řízení, v pátek zveřejníme výsledky. Počítáme ale s tím, že hlavně u čtyřletého studia někteří přijatí uchazeči nastoupí na jinou školu, pak dostanou příležitost další v pořadí. Žáci si totiž mohli podávat až tři přihlášky na různé školy,“ uvedl ředitel blanenského gymnázia Pavel Henek.

Na čtyřleté studium se do třídy třiceti studentů na gymnázium v Blansku hlásí osmdesát žáků, stotřicetiprocentní převis je i do obou prim. „Zájem se zvedl nejen o čtyřleté, ale také o osmileté studium. Možná je to dáno i tím, že tento rok může být poslední, kdy otevíráme dvě primy,“ míní ředitel školy.

Také o místa na gymnázium v Boskovicích studenti v těchto dnech bojují u přijímacích zkoušek. Přes sto třicet přihlášek, o dvacet víc než vloni, tam sčítali na dvě třídy čtyřletého studia. „Letos jsme otevřeli pouze třídy všeobecného gymnázia, které je univerzálnější a studenti se z něho můžou hlásit na humanitní i přírodovědné obory. Proto se možná přihlásilo víc uchazečů. Navíc naše škola má dobrou tradici, pokrývá celou severní část blanenského okrese a děti se z ní dostávají bez problémů na vysoké školy,“ řekl ředitel gymnázia Jaromír Fiala.

O uchazeče nemají tradičně nouzi ani na Střední průmyslové škole v Jedovnicích, kde je na oba otevřené obory, informační technologie i strojírenství sto dvaceti procentní převis. Žáky posledních ročníků základních škol na Blanensku stejně jako v předchozích letech táhnou i zdravotnické školy a ekonomické obory. Například na třídu třiceti studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na Střední pedagogické škole v Boskovicích se hlásí přes sto dvacet zájemců. Problém naplnit třídy ale naopak budou mít některé učební a řemeslné obory. O studenty budou muset bojovat například na Střední škole uměleckoprůmyslové a technické ve Velkých Opatovicích.

„Kolik studentů přijmeme a jaké třídy otevřeme, budeme přesně vědět až v září. Tento týden uzavřeme první kolo přijímacích zkoušek, pak druhé a až na konci srpna třetí. Obory jako je zpracování keramiky mají tradičně málo studentů, jsou ale postaveny tak, že žáci pracují v malých skupinkách, tak to nevadí. Spoléháme na to, že uchazeči ještě o některé obory projeví zájem, stále mají čas si rozmyslet, které škole dají přednost. Například obor grafický design jsme letos otevřeli poprvé, žáci o něm možná ani neví, časem je však snad ještě přitáhne,“ věří ředitel školy Pavel Grenar.

Pokles zaznamenali letos na Masarykově škole práce v Letovicích. Tam překvapivě klesl zájem o maturitní obory. „Na doporučení hejtmana, že by do všech maturitních oborů měly být přijímací zkoušky, jsme je zavedli. Některé školy to neudělaly a tak studenti zřejmě dali přednosti jim. Proto například na nástavbové studium podnikání, kde jsme měli každoročně převis, se teď hlásí jen slabá polovina studentů co vloni,“ vysvětlila ředitelka školy Sylva Ducháčková.

Oproti předchozím rokům se však chce více žáků v Letovicích například vyučit na zedníka. „Poslední dobou pozorujeme, že se žáci postupně vrací k tradičním řemeslům. Začíná jim docházet, že někdo rukama dělat musí,“ míní ředitelka.

Také na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti André Citroëna v Boskovicích zaznamenali letos vzrůstají zájem o řemeslné obory. Třeba na opraváře zemědělských strojů se tam hlásí jednou tolik žáků, než můžou přijmout. „V tomto oboru si totiž studenti můžou udělat řidičský průkaz na náklaďák i traktor a svářečské oprávnění. Mají z něho proto dobré uplatnění. V kurzu jsou i obory jako mechanik nebo obráběč kovů. Méně uchazečů se oproti dřívějšku hlásí na obory, které jsou zaměřené na informační technologie, celkový počet přihlášek máme ale zhruba stejný jako vloni,“ přiblížil zástupce ředitele Petr Janoušek.