Kurzy jsou zaměřeny na všechny laické pečující. Tedy na ty, kteří se doma starají třeba o staré rodiče nebo je to teprve čeká a nemají k tomu dostatek zkušeností ani informací,“ přiblížil Antonín Hošťálek z Moravskoslez­ského kruhu.

Semináře jsou připraveny asi pro pětatřicet lidí a budou v Blansku od pátého října do konce listopadu. Přednáší je odborníci, kteří mají s péči své zkušenosti. „Domácí péče o nemocné přináší mnohá úskalí, proto se snažíme kurzy pojímat z různých pohledů. Lidé se na nich například setkají s psychologem, který jim poradí, jak se vyhnout syndromu vyhoření. Dále se dozví, jak poznat, že jejich blízký umírá a jak se vyrovnat se smutkem. A zahrnou i jakési právní minimum,“ popsal Hošťálek.

Podstatným přínosem kurzů podle něj je i to, že se lidé setkají s ostatními, které trápí stejné problémy. „Důležité je, že se o svých starostech můžou bavit, že poznají, že v tom nejsou sami. Nejčastějším problémem je, že už ztrácí sílu. Hlavně, když jim rodina třeba tak úplně nepomáhá,“ řekl Hošťálek.

Kurzy jsou placené z evropských peněz a pro zájemce jsou zdarma. Program není předem striktně daný. Lektoři jej zaměří až podle toho, o jaké nemocné jejich účastníci doma pečují. „Nejsmutnější byla asi skupina lidí kolem sedmdesátky, kteří se doma starali o své duševně postižené děti. I když se po celý život bránili je dát do nějakého zařízení, věděli, že jednou odejdou a o děti už se nepostarají,“ vzpomínal Hošťálek.