Kromě napouštění bazénů místní nesmí pitnou vodu použít ani na zalévání či umývání motorových vozidel. „Respektováním této výzvy přispějí lidé k plynulému zásobování,“ uvedla úřednice Marta Korčáková.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ