Pro otevření lesní školky se Kníničtí rozhodli díky možnosti získání dotace. „Už máme zpracovanou kompletní dokumentaci a nyní probíhá schvalovací proces naší dotační žádosti z Operačního programu životního prostředí na Státním fondu životního prostředí," přiblížil starosta Knínic u Boskovic Zdeněk Kříž.

Zda skutečně začne školka fungovat, tak bude záležet na tom, zda Kníničtí s žádostí o dotaci uspějí. „Projekt je kvalitní, první kolo administrace bylo úspěšné, stejně jako u našich ostatních dotačních žádostí nevidím důvod nevěřit v úspěch," uvedl Kříž s tím, že lesní školka by měla zahájit provoz od září příštího roku a bude nedílnou součástí Základní a Mateřské školy Knínice u Boskovic.

Koncept lesní mateřské školky ale zaujal starostu Knínic už dříve. „Je to jedna z cest, jak děti odtrhnout od počítačů a pomalu je učit čelit dnešní rychlé, agresivní a přetechnizované době, a to hlavně zcela jednoduchou a přirozenou „přírodní" cestou," vysvětlil knínický starosta.

Pro lesní školku Kníničtí vybrali lokalitu s místním názvem Vilímův kout. „Jedná se o krásnou přírodní klidovou zónu na okraji obce bezprostředně u dvou menších rybníčků u lesa, přitom je pojízdná motoristům po zpevněné cestě i dostupná pěšky pro děti z místní základní a mateřské školy," popsal Kříž.

Zájemci jsou

Podle ředitele Základní a Mateřské školy Knínice u Boskovic Jiřího Horníčka v lokalitě vznikne i zázemí pro děti. „To bude pravděpodobně v podobě maringotky. Bližší provozní záležitosti, jako například personální zajištění lesní školky, budeme řešit, až pokud dostaneme na školku dotaci," řekl Horníček.

Provoz školky bude záležet na zájmu rodičů. „Uvažujeme o celodenním provozu. Podle prvotního konceptu by měla školka fungovat tři dny v týdnu a kapacita školky bude dvanáct dětí," uvedl starosta Knínic.

Celkové náklady na zřízení školky představují částku asi jeden a půl milionu korun.

Až knínická lesní školka zahájí svůj provoz, stane se druhým zařízením tohoto typu na Boskovicku. V Boskovicích už funguje lesní školka Jinánek. „Ráno se s dětmi venku sejdeme a nejdeme do žádné budovy, ale rovnou vyrazíme na procházku. Děti si s sebou nesou v batůžku svačinu a já dětem v batohu nesu náhradní oblečení, zásobu vody a také pomůcky, které budeme potřebovat k našemu dennímu programu. Ten se hodně řídí počasím a také tím, co v přírodě potkáme. Venku potom také posvačíme a ve dvanáct hodin už se zase vracíme zpátky. Zájem rodičů o lesní školky stále je, a to především o ty, které nabízejí celodenní provoz," přiblížila Gabriela Vajčnerová z Jinánku.